Kdo hledá, najde

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zde se dozvíte, jakým způsobem používám a opečovávám osobní údaje, které mi dáváte na stránce petrazahradnici.cz. Kromě toho tu najdete informace o tom, jak se se mnou můžete spojit, pokud vám bude ohledně zpracovávání vašich osobních údajů cokoliv nejasné.

Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

V jakých situacích zpracovávám vaše osobní údaje?

Na webové stránce petrazahradnici.cz je zpracovávám, pokud mě kontaktujete, napíšete mi na blogu komentář, nakoupíte u mě nebo se přihlásíte k odběru novinek. Pro to, abyste měli z mých stránek co největší užitek, využívám cookies, více informací o nich se dozvíte zde.

Za jakým účelem zpracovávám vaše osobní údaje?

Objednávka zboží a digitálních produktů

V souvislosti s vaší objednávkou zpracovávám ty osobní údaje, které uvedete v objednávce. Jde především o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, v případě podnikatelských subjektů také IČ a DIČ, adresu (nebo sídlo), platební údaje, informace o objednávce a jakékoliv další údaje, které v objednávce uvedete.

Tyto osobní údaje potřebuji k tomu, abych mohla objednávku vyřídit, informovat vás o jejím stavu, zboží vám doručit nebo vyřešit reklamaci. Toto zpracování je proto nezbytné k tomu, abych mohla splnit smlouvu, kterou mezi sebou uzavíráme, evidovat ji a pro případ, že bychom řešili nějakou nesrovnalost.

Tyto údaje zpracovávám po dobu 10 let. Tak dlouho především proto, abych dostála svým zákonným podnikatelským povinnostem a pro účely mého oprávněného zájmu.

Nákupem u mě se stáváte mým zákazníkem, proto vám na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce mohu čas od času poslat novinky. Umožnuje mi to § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Ze zasílání mých zpráv se samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit, stačí k tomu využít možnost v patičce každého mého mailu nebo mi napsat na mail jak@petrazahrdnici.cz.

Odběr novinek

Pokud budete mít zájem o zasílání novinek ze světa zahradníků a přihlásíte se k jejich odběru, budu při tom zpracovávat vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Svým přihlášením mi k tomu udělujete souhlas.

Všechny vaše údaje budu zpracovávat 3 roky od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte, a po tuto dobu vám ode mě budou chodit novinky.

Svůj souhlas se zasíláním novinek si samozřejmě můžete kdykoliv rozmyslet a když mi o tom dáte vědět na e-mail jak@petrazahradnici.cz nebo kliknete na odhlašovací odkaz na konci každého mého mailu, vymažu všechny vaše osobní údaje ze své databáze.

Kontaktní formulář

Spojit se se mnou můžete také přes kontaktní formulář na webu petrazahradnici.cz. V tom případě zpracovávám vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a další údaje, které uvedete ve své zprávě, a to především proto, abych vám mohla odpovědět.

Tyto vaše osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou k vyřízení naší komunikace, případně po dobu 1 roku, pokud nepožaduje jiný právní předpis, abych je uchovávala déle nebo nebude nutné, abych je uchovávala déle proto, abych chránila vaše práva nebo právo chráněných zájmů Správce.

Vaše komentáře pod mými příspěvky na webu

Pokud na tento web přidáte komentář, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit, jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Kdo mi se zpracováváním vašich osobních údajů může pomáhat?

O vaše údaje se starám, jako by byly moje vlastní a neposkytuji je žádné třetí straně. I tak jsou situace, kdy k nim mají některé třetí strany přístup.

Jde zejména o:

  • WordPress, provozovanou společností Automattic Inc., se sídlem 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://automattic.com/privacy/.
  • Google Analytics a Gmail, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
  • Služby Facebook Pixel, provozované společností Meta Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Meta Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
  • Službu Mailchimp, provozovanou společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na https://www.privacyshield.gov/welcome.
  • Službu Simpleshop, provozovanou společností Redbit s.r.o., budova CEROP, Sokolská 1095, 280 02  Kolín, IČ: 24197190.
  • Službu Shoptet, provozovanou společností Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675.

případně další poskytovatele zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v tuto chvíli nevyužívám.

Obecná ustanovení a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud by vás zajímalo, jaké údaje o vás zpracovávám, obraťte se přímo na mě na e-mailu jak@petrazahradnici.cz. Stejný e-mail využijte i v případě, že chcete své údaje odstranit.

Všechny své údaje mi poskytujete dobrovolně a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich zpracováním dle výše popsaného způsobu.

Osobní údaje zpracovávám v elektronické podobě automatizovaným i neautomatizovaným způsobem.

Pokud byste měli pocit, že s vašimi osobními údaji nakládám v rozporu s ochranou soukromého života nebo dokonce v rozporu se zákonem, především pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po mně žádat nápravu (stačí poslat e-mail na jak@petrazahradnici.cz). Stejně tak mě můžete požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze. Ten provedu bezodkladně, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsem povinna zpracovávat dle příslušných právních předpisů (jedná se např. o daňové doklady). Stejně tak můžete požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a jakým způsobem.

Požádáte-li o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, jsem vám povinna tuto informaci do 1 měsíce na vaši elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. V tomto případě mám právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované nebo zjevně nedůvodné žádosti.

Dále také můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu Správce.

Vím, jak jsou vaše osobní údaje citlivé, a proto věnuji maximální péči jejich zabezpečení proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí Nařízením a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ). Máte také právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

 

 

Tento dokument byl aktualizován 1. 1. 2022.